Hậu phật phối hưởng bi kí

Hậu phật phối hưởng bi kí

Hậu phật phối hưởng bi kí
后佛配亨碑記
Kí hiệu: 20783
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Kim Sơn xã Kim Mã tổng Đại Lí nội huyện Hoàn Long tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 106 cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức các thiện tín cúng vào chùa để trợ duyên. Có danh sách các công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)