Hậu phật sự lệ bi kí

Hậu phật sự lệ bi kí

Hậu phật sự lệ bi kí
后佛事例碑記
Kí hiệu: 1624
Thác bản bia thôn Đỗ xã Nhân Mỹ huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣仁美社杜村, sưu tầm tại chùa xã Nhân Mỹ tổng Phương Canh huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 80 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 8 (1800)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Các quan viên hương lão thôn Đỗ xã Nhân Mỹ ghi nhận việc 3 ông: Nguyễn Cư, Lưu Quang Hoành và Nguyễn Vũ Ninh đã cúng 400 quan tiền, 1 mẫu 4 sào ruộng để tu sửa chùa, nên bản thôn đồng lòng bầu cha mẹ họ làm Hậu phật Có ghi họ tên, ngày giỗ của từng người
Ghi chú: Hai chữ “Cảnh Thịnh” ở dòng niên đại bị đục nhưng vẫn đoán được nét chữ trên thác bản

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)