Hậu phật thạch bi

Hậu phật thạch bi

Hậu phật thạch bi
后伵石碑
Kí hiệu: 14603
Thác bản bia thôn Vinh Thịnh xã Khai Quang huyện Tam Dương phủ Vĩnh Tường 永祥府三陽縣開光社榮盛村, sưu tầm tại chùa Hoa Yên thôn Vinh Thịnh xã Khai Quang tổng Định Trung huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 55 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Dần thôn có việc chuộc lại ruộng công, bà Nguyễn Thị [tên bị mờ] đã giúp thôn 100 quan tiền để chi phí. Đến năm Hợi bà lại công đức tiếp 10 quan tiền và ruộng để thôn lo việc công. Dân thôn nhất trí bầu bà làm Hậu phật. Ghi lệ giỗ Hậu phật hàng năm và vị trí ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)