Hậu phật thạch bi

Hậu phật thạch bi

Thông tin cơ bản

Hậu phật thạch bi
后伵石碑
Kí hiệu: 14609
Thác bản bia thôn Vinh Thịnh xã Khai Quang huyện Tam Dương phủ Vĩnh Tường 永祥府三陽縣開光社榮盛村, sưu tầm tại chùa Hoa Yên thôn Vinh Thịnh xã Khai Quang tổng Định Trung huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 55 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 240 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Dần bản thôn có việc chuộc lại công điền, bà họ Nguyễn hiệu Diệu Thập xuất tiền nhà 100 quan để trợ giúp. Đến năm Mão bà lại cúng tiếp 10 quan tiền để thôn chi dùng việc công và cúng một số thửa ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ. Dân thôn tôn bầu bà làm Hậu phật. Ghi vị trí ruộng và thể lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)