Hậu phật thạch bi kí

Hậu phật thạch bi kí

Hậu phật thạch bi kí
后伵石碑記
Kí hiệu: 14613
Thác bản bia thôn Vinh Thịnh xã Khai Quang huyện Tam Dương phủ Vĩnh Tường 永祥府三陽縣開光社榮盛村, sưu tầm tại chùa Hoa Yên thôn Vinh Thịnh xã Khai Quang tổng Định Trung huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 55 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kiến Phúc năm Giáp Thân (1884).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Ngọ dân thôn tu sửa hậu đường, bà hiệu Diệu Minh người bản thôn có lòng mộ đạo đã cung tiến 80 quan để trợ giúp thôn chi phí. Bà lại cúng một số thửa ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ. Dân thôn tôn bầu bà làm Hậu phật. Ghi vị trí ruộng và thể lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)