Hậu phật thạch bi ký

Hậu phật thạch bi ký

Hậu phật thạch bi ký
後伵石碑記
Kí hiệu: 15155/15156
Thác bản bia xã Nội Phật huyện Yên Lạc phủ Tam Đái 三帶府安朗縣內佛社, sưu tầm ở chùa Phổ Quang xã Nội Phật tổng Quất Lựu huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 66 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 2 (1789).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Du hiệu Diệu Toàn đã cúng một khoản tiền cho xã dùng vào việc công, lại cúng ruộng để lo việc hương khói sau này. Bản xã bầu bà làm Hậu phật. Ghi lệ cúng giỗ Hậu phật vào các ngày kị hàng năm, vị trí các thửa ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)