Hậu phật thạch bi truyền

Hậu phật thạch bi truyền

Hậu phật thạch bi truyền
後佛石碑傳
Kí hiệu: 7054
Thác bản bia thôn Tân Độ xã Phấn Sơn huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣粉山社津渡村, sưu tầm tại chùa thôn Tân Độ xã Phấn Sơn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 78 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 850 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 1 (1729).
Người viết: Nguyễn Công Thước 阮公鑠; chức vị: Xã chánh.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Thái lão Trùm trưởng kiêm Tư văn hội Tế sinh đường của bản thôn là Nguyễn Tiến Chức và vợ chung sống với nhau đến nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn tâm đầu ý hợp. Nay ông bà cúng cho thôn 48 quan và 2 mẫu ruộng để được dân thôn bầu làm Hậu phật. Bia ghi các thể thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)