Hậu phật thạch vị

Hậu phật thạch vị

Hậu phật thạch vị
後佛石位
Kí hiệu: 5449/5450
Thác bản bia xã Nga Hoàng huyện Quế Dương phủ Từ Sơn 慈山府桂楊縣鵝黃社, sưu tầm tại chùa Đại Lẫm xã Nga Hoàng tổng Quảng Lãm huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 31 x 49 cm và 33 x 52 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 2 (1721).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Đỗ Tiến Hưng đã cúng mỗi người 10 quan tiền sử, 1 sào ruộng để làm chùa nên được bầu làm Hậu phật. Mặt trước là bài vị của các Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)