Hậu phật tượng bi kí

Hậu phật tượng bi kí

Hậu phật tượng bi kí
後佛像碑記
Kí hiệu:12643
Thác bản bia xã Thượng Đặng huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣上鄧社, sưu tầm tại chùa Hưng Phúc xã Thượng Dương tổng Mạn Đê phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 74cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh năm Mậu Tí (1708).
Người viết 1: họ Nguyễn 阮; quê quán: thôn Đại Xá xã Thượng Đặng huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách; học vị: Hiệu sinh.
Người viết 2: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã Kính Chủ huyện Giáp Sơn; chức vị: Thị nội Binh phiên.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Khuyến hiệu Diệu Hòa người xã Đặng Xá là vợ của quan Quang Hiếu điện chi thu Thiếu khanh tước Trung Tường tử là người nhân hậu phúc đức. Bà thấy quê mẹ là xã Thượng Đặng xây chùa Phật, nhưng còn thiếu tiền bèn cúng 50 sào ruộng giúp dân xã Thượng Đặng làm hậu đường, gác chuông ở chùa Hưng Phúc. Quan viên, hương lão và dân xã Thượng Đặng tôn làm Hậu phật. Nay dựng bia lưu truyền về sau. Ghi vị trí, diện tích ruộng và thể thức cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)