Hậu phật tượng bi kí

Hậu phật tượng bi kí

Hậu phật tượng bi kí
候像碑記
Kí hiệu: 10362/10363
Thác bản bia xã Tinh Xá huyện Thanh Ba phủ Lâm Thao 臨洮府青波縣精舍社, sưu tầm ở chùa Hưng Giác xã Tinh Xá tổng Hoàng Cương huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 65cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Phạm Đăng Đệ tôn sùng đạo Phật, cúng cho chùa Hưng Giác 100 quan sử tiền để sửa chữa chùa và 1 thửa ruộng làm ruộng Tam bảo. Quan viên, hương lão, dân làng tôn bầu ông làm Hậu phật. Có ghi họ và tên những người làm chứng. Mặt trước chạm tượng Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)