Hậu phật tượng bi

Hậu phật tượng bi

Hậu phật tượng bi
后佛象碑
Kí hiệu: 6490/6491
Thác bản bia xã Thanh Quát huyện An Lạc phủ Tam Đới 三帶府安樂縣青括社, sưu tầm tại chùa xã Thanh Điềm phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên.
Thác bản mặt, khổ 41 x 65 cm và 34 x 65 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 5 (1792).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hoạt động sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Thanh Quát vì dân cư thưa thớt nên trước đây đã phải tổ chức bầu hậu để lấy tiền chi dùng việc công. Lần đầu thu của 5 bà, mỗi bà 60 quan tiền cổ; năm Quí Dậu thiếu tiền nộp thuế, bầu Hậu cho 17 vị, mỗi vị cúng 30 quan. Các vị trên mỗi vị còn phải nộp tiền khao 10 quan, tiền viết đơn 3 quan và 3 sào ruộng dùng cho cúng giỗ tại chùa. Nhưng vì chùa làng chật chội, hằng năm lấy ngày 10 tháng chạp chùa biện lễ giỗ chung cho các Hậu. Bia qui định nghi thức, lễ vật và mẫu văn tế dùng trong ngày giỗ chung. Mặt sau bia là văn bản bầu Hậu phật cho bà Nguyễn Thị Huy, bà đã cúng cho xã 60 quan tiền cổ để nộp thuế và 3 sào ruộng làm của hương hỏa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)