Hậu phật vị

Hậu phật vị

Hậu phật vị
後佛位
Kí hiệu: 17254
Thác bản bia xã Diên Lộc huyện Thiên Phúc phủ Thiên Phúc 天福府天福縣延祿社, sưu tầm ở chùa Phúc Diên xã Diên Lộc tổng Phương La huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 62 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1860).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Tràn Văn Tham, tên tự Trung Nghĩa, người bản xã cúng 30 quan tiền giúp xã sửa đền miếu, và xuất 2 thửa ruộng vào chùa Phúc Diên xin gửi giỗ cho bản thân. Ghi thể lệ về lễ vật dùng vào ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)