Hậu phậtbi ký

Hậu phậtbi ký

Hậu phậtbi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 13897
Thác bản bia thôn Thượng xã Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣慕周社上村, sưu tầm ở chùa xã Mộ Chu Thượng tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 60cm, gồm 18 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 650 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1765).
Người soạn: Nguyễn Trọng Hiến 阮重憲; chức vị: Tri huyện.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc một số người ở thôn Thượng xã Mộ Chu mỗi người đóng 10 quan để chùa sửa gác chuông. Quan viên, sắc mục và dân thôn tôn bầu họ làm Hậu phật. Ghi họ và tên những người đóng góp công công đức tu sửa chùa, như: bà Nguyễn Thị Nhiêu, bà Nguyễn Thị Viện, bà Lưu Thị Tăng, bà Lê Thị Lan, bà Cao Thị Sai, bà Trần Thị Thể, bà Nguyễn Thị Nghiệp, v.v…
Ghi chú: Một số chữ bị đục.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)