Hậu phối bi kí

Hậu phối bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phối bi kí
后配碑記
Kí hiệu: 11754
Thác bản bia xã Bằng Lai huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣憑來社, sưu tầm tại đình xã Bằng Lai tổng Phù Tái huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 54cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 3 (1795).
Người soạn: Nguyễn Đình Hội 阮廷會; quê quán: xã Bằng Lai; chức vị: Xã trưởng.
Người viết: Nguyễn Quang Ánh 阮王光映; quê quán: xã Bằng Lai; chức vị: Huấn khoa.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Năm Bính Ngọ bản xã gặp cơn binh hỏa, ông Nguyễn Tiến Cử đã đứng ra giúp dân; rồi ba bà trong họ Nguyễn là Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Linh và Nguyễn Thị Canh lại cúng cho làng 10 quan tiền và 1 con bò. Quan viên, dân xã biết ơn bầu bốn người được Hậu phối tại đình và hưởng cúng tế hàng năm. Nay lập bia ghi lại để lưu truyền về sau và làm kỉ niệm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)