Hậu phối bi kí

Hậu phối bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phối bi kí
后配碑記
Kí hiệu: 19530/19531/19532
Thác bản bia xã Kiệt Đặc Đông tổng Kiệt Đặc huyện Chí Linh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương 海陽省南策府至靈縣傑特總傑特東社, sưu tầm tại đình xã Kiệt Đông tổng Kiệt Đắc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 45 x 85 cm và 22 x 75 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 430 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Các vị tiên thứ chỉ, lí dịch cùng toàn thể mọi người trong xã cùng hội họp tại đình lập bia ghi sự việc. Số là trong ấp tu sửa đình vũ chi phí rất tốn kém, hỏi người trong xã là Nguyễn Văn Thám, Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Văn Huy v.v…mỗi người xuất 10 đồng trợ giúp. Toàn xã nghĩ tới ân tình kính hậu phối thờ các vị, nay liên danh ghi lại tên húy và các điều lệ về việc cúng tế trên bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)