Hậu sự điền bi kí

Hậu sự điền bi kí

Hậu sự điền bi kí
後事田碑記
Kí hiệu: 1081
Thác bản bia xã Minh Cảo huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣明杲社, sưu tầm tại từ đường họ Trần xã Xuân Tảo tổng Xuân Tảo huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 61 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 370 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chính Hòa thứ 22 (1701)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Cha của bà Trần Thị Ngôn vợ của viên Thập Lý hầu trước đây đã cúng cho thôn Thượng Thọ một số ruộng, đất và ao để thôn thờ phụng và cúng giỗ Nay bà Ngôn xin đem số ruộng đất đó cộng với số ruộng mới tậu tổng cộng 25 sào cùng với 1 căn nhà ngói cúng cho thôn Thượng Thọ và khắc ghi lên bia đá để lưu truyền lâu dài

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)