Hậu thạch bi

Hậu thạch bi

Thông tin cơ bản

Hậu thạch bi
候石碑
Kí hiệu: 13859
Thác bản bia xã Mộ Chu Hạ tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên nước Đại Nam 大南國永安省永祥府白鶴縣慕周總慕周下社, sưu tầm ở đình xã Mộ Chu Hạ tổng mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 80cm, gồm 12 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 5 (1893).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Mộ Chu Hạ phải gánh quan dịch nặng nề. Bà họ Nguyễn hiệu Diệu Tước vợ thứ 4 của quan Minh nghĩa Đô úy Chánh quản kỳ Phó lãnh binh đã cúng cho xã một số tiền và ruộng để chi dùng. Quan viên và dân tôn bầu bà làm Hậu phật. Ghi quy định lễ vật cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)