Hậu thần

Hậu thần

Hậu thần
后神
Kí hiệu: 16966
Thác bản bia sưu tầm tại đền Bạch Bố phố Hàng Đào tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 40 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Thần vị ông Nguyễn Khắc Nhượng, tiền bản phủ Hiệu sinh và vợ cả là họ Nguyễn hiệu Từ Quí nhụ nhân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)