Hậu thần

Hậu thần

Hậu thần
后神
Kí hiệu: 8839
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Đông Phòng xã Hoàng Đôi tổng Đồng Than huyện Yên Mĩ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 18 x 21 cm, gồm 3 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia khắc tên bà Hậu thần họ Luyện hiệu là Diệu Trung cùng số tiền 20 quan tiền sử và 3 sào ruộng do bà cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)