Hậu thần bảo từ tịnh bi kí

Hậu thần bảo từ tịnh bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bảo từ tịnh bi kí
後神保詞并碑記
Kí hiệu: 14535
Thác bản bia xã Phú Hoa huyện Tiên Phong phủ Quảng Oai 廣威府先豐縣富華社, sưu tầm tại đền xã Phú Đa tổng Tang Thác phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 90 x 170 cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 28 (1767).
Người soạn: Đào Huy Điển 陶輝典 (1724- ?); quê quán: xã Đào Xá huyện Đường An (nay thuộc huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên); học vị: Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Sửu niên hiệu Cảnh Hưng thứ 18 (1757) đời vua Lê Hiển Tông; học vị: Thừa chính sứ, Lễ khoa Đô Cấp sự trung.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi việc trưởng quan họ Nguyễn (tức Nguyễn Đài công) nhân khi bản xã cấu tác lại chùa chi phí tốn kém, ông đã xuất gia tư 800 quan tiền hưng công tập phúc. Lại đặt 8 mẫu ruộng làm ruộng công. Quan viên, dân làng thuận bầu ông bà cha mẹ ông (4 vị) là Phong Lãnh hầu Nguyễn tướng công tự Trung Nghĩa thụy Phúc Lễ phủ quân, bà họ Kim hiệu Từ Hân nhụ nhân, ông Lệ quận công Nguyễn tướng công tự Khiêm Tố thụy Trung Chất phủ quân, bà họ Trần thụy Trinh Giản làm Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)