Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 13866
Thác bản bia xã Mộ Chu Hạ tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên 永安省永祥府白鶴縣慕周總慕周下社, sưu tầm ở đình xã Mộ Chu Hạ tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 85cm, gồm 20 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Quan viên, hương lão, sắc mục bản xã tu sửa đình vũ nhưng không có tiền. Ông Ngô Đình Chi người xã Bạch Hạc làm rể bản xã đã cúng cho xã 100 đồng và 1 mẫu ruộng. Quan viên và dân xã tôn bầu ông bà của vợ là Phan Hữu Khải và Trương Thị Giai, bố mẹ vợ là Phạm Hữu Địch và Nguyễn Thị Yểng làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của từng người và thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm..

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)