Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 13911/13912
Thác bản bia thôn Trung xã Định Hương huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣定香社中村, sưu tầm ở đình Trung thôn Trung xã Đại Định tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 63cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Ngô hiệu Diệu Thuận ở xã Định Hương cúng cho xã 30 quan và 5 sào ruộng. Quan viên và dân xã tôn bầu bà làm Hậu phật. Ghi bài vị Hậu thần và diện tích, vị trí ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)