Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 8170/8171
Thác bản bia thôn Văn Giang xã Vu Giản huyện Phượng Nhãn phủ Lạng Giang 諒江府鳳眼縣紆澗社文江村, sưu tầm tại đình thôn Văn Giang xã Vu Giản tổng Dĩnh Kế huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 33 x 60 cm và 15 x 62 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 31 (1770)
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Sinh đồ Hà Công Đôn và vợ Tăng Thị Trợ, người xã Hương Giản bản huyện đã cúng cho xã Vu Giản 160 quan tiền cùng 2 mẫu ruộng giúp vào việc sửa đình miếu. Quan viên, dân xã bầu vợ chồng ông làm Hậu thần. Có ghi vị trí từng thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)