Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 8366
Thác bản bia xã Thuần Lương huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣純良社, sưu tầm tại đình xã Đồn Lương tổng Trình Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 93 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Lê Cảnh Hưng thứ 41 (1780).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Tiêu người xã Quỳnh Động thuộc bản tổng, đã cúng 60 quan tiền và 1 mẫu ruộng cho bản xã. Quan viên, dân xã tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng do bà cúng tiến và một số lệ cúng giỗ Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)