Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 20666/20667/20668
Thác bản bia sưu tầm tại bên trái đình xã Mai Thượng tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 3 mặt, khổ 25 x 65 và 40 x 65 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 4 (1809).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức các vị Hậu thần mỗi vị cúng cho làng 20 quan tiền cổ và ruộng. Có danh sách các Hậu thần, qui định cúng giỗ hàng năm và các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)