Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 5028/5029
Thác bản bia thôn Nghiêm xã Vũ Dương huyện Quế Dương phủ Từ Sơn 慈山府桂楊縣武陽社嚴村, sưu tầm tại đình thôn Nghiêm xã Vũ Dương huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 85 cm, gồm 41 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 4 (1679).
Người soạn: Nguyễn Đình Trạch 阮廷澤; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Tuất (1670); chức vị: Thị nội tán, Chiêu Văn quán Tư huấn; tước: Dương Xuân tử.
Người viết chữ: tên tự: Huệ Nguyên, tên hiệu: Pháp Đạt; quê quán: thôn Nghiêm xã Vũ Dương.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Thế Vinh, chức Kim ngô Vệ kì bài Chỉ huy sứ ty Chỉ huy sứ, tước Lương Nghĩa hầu là dòng dõi quyền quý, làm quan to, đã bỏ ra 50 quan tiền mua gỗ, vật liệu để sửa chữa đình, sau đó ông lại cúng cho dân thôn một số ruộng. Dân thuận tình tôn bầu ông làm Hậu thần. Có bài minh, và họ tên những người ký bầu hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)