Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 15735
Thác bản bia ở phố Đông Tân hộ thứ 8 Hà Thành 河城第八戶東 新舖, sưu tầm ở đền Đông Hạ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 62 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 1 (1916).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Hán ở phố Đông Tân Hà Nội đã tiến cúng 30 đồng để tu sửa tường đình và 10 đồng làm của công cho vay lấy lãi để hàng năm mua lễ vật cúng Hậu thần. Nay dân phố bầu chồng và cha mẹ bà làm Hậu thần. Ghi họ và tên, ngày giỗ của Hậu thần và lệ cúng giỗ Hậu thần vào các ngày kị hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)