Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 5980/5981
Thác bản bia thôn An Mỹ xã Lại Thượng huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣賴上社安美村, sưu tầm tại đình thôn An Mỹ xã Lại Thượng tổng Lại Thượng huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 110 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 4 (1791).
Người soạn và viết chữ: Đặng Thế Quan 鄧世冠; quê quán: thôn An Mĩ; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thôn An Mĩ thiếu tiền để tu sửa đình, quan viên hương lão bản xã tôn bầu Hậu thần cho một số người trong thôn như: Nguyễn Đình Thụy, Đặng Thế Quán, bà Phạm Thị Kiều… để cúng cho thôn mỗi người 65 quan tiền cổ để xã tu sửa đình chùa và một số ruộng để gửi giỗ. Ghi ngày giỗ, số tiền, ruộng đóng góp của từng người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)