Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 11827/11828
Thác bản bia xã Kim Áng huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣金盎社, sưu tầm tại đình xã Kim Áng tổng Nại Xuyên huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 80cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 41 (1780).
Người soạn và viết: họ Lưu 留; quê quán: xã Kim Áng; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Năm Giáp Ngọ (1774) bản xã hưng công xây dựng đình làng. Xã trưởng Lưu Bá Cầu đạo hiệu Pháp Chuyên, đã cúng 60 quan tiền cổ cho bản xã. Quan viên, dân xã tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi qui định việc cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài vị Hậu thần. Có ghi việc: Đình làng được xây dựng năm Giáp Ngọ (1774) nhưng đến năm Canh Tí (1780) do quan dịch nặng nề nên xã đã phải bán đình đi để có tiền nộp, đến nay vẫn chưa thể xây dựng lại được.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)