Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu:12405
Thác bản bia thôn Tạ xã Tạ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣謝舍社謝村, sưu tầm tại đình thôn Tạ xã Tạ Xá tổng Cao Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 59cm, gồm 11 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người soạn: Lê Điều Nguyên 黎調元; quê quán: thôn Đào xã Tạ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách; học vị: Sinh đồ.
Người viết chữ: Lê Viết Kiều 黎曰喬; quê quán: xã Tạ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách; chức vị: Điển lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Bính Tuất (1766) quan viên hương lão thôn Tạ mua kiệu rồng để thờ thần, bà Đồng Thị Quyến hiệu Diệu Thiện người bản thôn đã cúng 30 quan tiền, lại cúng 1 mẫu 1 sào 5 thước ruộng làm kị điền. Quan viên, dân làng đã thuận bầu bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)