Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu:12530/12531
Thác bản bia xã Phú Lương huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣富良社, sưu tầm tại đình xã Phú Lương tổng Vũ La phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 25 x 50cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 11 (1750).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông họ Nguyễn tự Thạch Lựu cùng vợ bà họ Nguyễn hiệu Diệu Thường cúng cho xã 60 quan và 6 sào ruộng, ông Nguyễn Hữu Ý cúng cho xã 30 quan và 3 sào ruộng, bà họ Nguyễn hiệu Diệu Đăng cúng cho xã 30 quan và 2 thửa ruộng, để xã dùng vào việc công. Quan viên, dân xã tôn bầu họ làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của các Hậu thần và thể thức cúng giỗ các Hậu thần hàng năm. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng tiến. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)