Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 9457/9458
Thác bản bia xã Trân Kỳ huyện Cẩm Giàng phủ Thượng Hồng 上洪府錦江縣珍琦社, sưu tầm ở đình xã Trân Kỳ tổng Trường Kỹ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 36 x 54 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 31 (1770).
Người soạn và viết chữ: Nguyễn Danh Văn 阮名聞; quê quán: bản xã.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản xã tu bổ lại đình thiếu tiền, bà Hoàng Thị Đồng hiệu là Diệu Đạt người bản xã, đã cúng cho xã 20 quan tiền cổ để trợ giúp sủa đình, lại cúng 1 mẫu ruộng để xin gửi giỗ. Quan viên, dân làng đã thuận tình tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi diện tích, vị trí các thửa ruộng tiến cúng và nghi lễ cúng tế Hậu thần vào các ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)