Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 11000
Thác bản bia xã Trung Hành huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣中行社, sưu tầm ở từ đường họ Vũ xã Trung Hành tổng Trung Hành huyện Hải An Hải Phòng.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 80cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan Cai đội tước Trí Lược hầu Vũ Kim Thạc và vợ bà Trương Thị Ngọc đã cúng cho làng 300 quan tiền và 1 mẫu ruộng. Quan viên, dân làng đã tôn bầu vợ chồng ông bà làm Hậu thần. Ghi lệ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)