Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 20582
Thác bản bia thôn Đông xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府…縣天祿社東村, sưu tầm tại miếu Bản Cảnh xã Đại Lộc huyện Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: năm Quí Dậu?.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn trùng tu miếu vũ, bà Phạm Thị Ngi đã cúng 300 quan tiền cổ. Dân làng nhất trí suy tôn chồng bà nguyên là Giám sinh Quốc tử giám (đã mất) làm Hậu thần, bà lại cúng 3 sào ruộng vườn và 1,5 mẫu ruộng để gửi Hậu. Có thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm và bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)