Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 6733
Thác bản bia xã Cựu Đình huyện Phúc Lộc phủ Quảng Oai 廣威府福祿縣舊亭社, sưu tầm tại đình xã Cựu Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 85 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 36 (1775).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc quan viên hương lão xã Cựu Đình bầu bà Nguyễn Thị Tòng làm Hậu thần. Trước đây bà đã được bầu là Hậu phật, sau đó bà lại cúng vào xã 30 quan tiền và 1 mẫu ruộng. Có ghi thể lệ cúng giỗ và vị trí, diện tích ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)