Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
候神碑
Kí hiệu: 3017/3018/3019/3020
Thác bản bia xã Hồng Vũ huyện Ngự Thiên phủ Tiên Hưng đạo Sơn Nam 山南道先興府御天縣鴻武社, sưu tầm tại đình thôn Vũ xã Vũ Dương tổng Hiệu Vũ huyện Hưng Nhân tỉnh Thái Bình.
Thác bản 4 mặt, khổ 33 x 105 cm và 90 x 100 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 4 (1723).
Người soạn: Phạm Bình Cách 范平格; quê quán: xã Phú Nông huyện Diên Hà; học vị: Giám sinh.
Người viết: Nguyễn Trạch 阮擇; quê quán: xã Bái Trạch.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Nguyễn, tự Phúc Lan, người trong thôn, xuất thân từ gia đình dòng dõi là phủ sinh. Lúc 25 tuổi, được bổ làm quan trải giữ chức Huyện thừa huyện Văn Giang, Bình Sơn, được tặng tước Hồng Vũ nam, sau phụng mệnh đi sứ, có công được Vua ban thưởng. Ông luôn giúp đỡ dân làng, như năm Đinh Hợi bị lụt lội, ông đã bỏ tiền của giúp dân cứu đói, năm Quý Tỵ lại xuất thóc lúa cho dân. Dân làng tôn kính, bầu vợ chồng ông làm Hậu thần và dựng bia ghi công đức của ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)