Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 3384/3385
Thác bản bia xã Nội Hoằng huyện Thư Trì phủ Kiến Xương 建昌府舒池縣內宏社, sưu tầm tại chùa xã Nội Hoằng tổng Nội Lãng huyện Thư Trì tỉnh Thái Bình.
Thác bản 4 mặt, khổ 55 x 75 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 13 (1692).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà vãi Trần Thị Bản người trong xã, đã bỏ tiền của tư nhân gồm 123 quan tiền và 1 thửa ruộng để đúc chuông chùa làng và xin làm Hậu thần. Dân làng nhất trí bầu bà làm Hậu phật, chồng bà là Lã Quý công làm Hậu thần. Định lệ cúng giỗ hàng năm theo quy định. Có bài minh 25 câu và 1 đôi câu đối. Kê tên người kí bầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)