Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 4042/4043
Thác bản bia xã Yên Lũ huyện Thanh Lan phủ Tiên Hưng 先興府青蘭縣煙縷社, sưu tầm tại đình xã Tự Tân phủ Thái Ninh tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 84 cm và 50 x 80 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 9 (1713).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Xã trưởng xã Yên Lũ là Vũ Văn Cấp tự Pháp Nghiêm xuất thân gia đình thế tộc. Để lưu danh lại cho hậu thế, ông đã cúng cho xã 100 quan cổ tiền và 7 sào ruộng nên được dân bầu làm Hậu thần. Có bài minh ca ngợi và có bài vị hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)