Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
侯神碑
Kí hiệu: 13183/13184
Thác bản bia thôn Đống Phú xã An Dậu huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣安酉社棟富村, sưu tầm ở đình thôn Đống Phú xã An Quí tổng An Thổ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 83cm, gồm 24 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 3 (1731).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Đỗ Thị Tạo đã cúng cho xã 20 quan cổ tiền và 3 sào ruộng để chi dùng vào việc chung. Quan viên, hương lão và dân thôn Đống Phú tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi lệ cúng tế Hậu thần hàng năm và vị trí các thửa ruộng cúng tiến. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)