Hậu thần bi

Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 2900/2901
Thác bản bia xã Tràng Kênh huyện Cẩm Giàng phủ Thượng Hồng
上洪府錦江縣長涇社, sưu tầm tại đình xã Tràng Kênh tổng Kim Quan huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 62 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 41 (1741).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Phạm Nguyễn Toại, người xã Trữ La huyện Cẩm Giàng cúng cho bản xã 134 quan tiền sử để xây đình và 1 mẫu 1 sào ruộng hương hỏa. Bản xã tôn bầu cha của ông là Huyện thừa Phạm Nguyễn Viêm, tự Phúc Trung làm Hậu thần. Có qui định thể thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)