Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 7862/7863
Thác bản bia xã Cảm Xuyên huyện Thượng Phú, phủ Thường Tín
常信府上福縣贛川社贛川社, sưu tầm tại xã Cống Xuyên tổng Đông Cứu huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 87 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Long thứ 2 (1630).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, Biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng quan viên Hoàng Hữu Thiền đạo hiệu Đạo Long cúng cho 8 giáp trong xã 8 mẫu ruộng và 3 sào ao. Bản xã ghi nhớ công đức suy tôn hai ông bà làm Hậu thần và quy định thể thức cúng tế hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng và bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)