Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
后神碑
Kí hiệu: 379
Thác bản bia trại Nam Đồng huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên 奉天府廣德縣南同砦, sưu tầm tại đình Nam Đồng tổng Yên Hạ huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 49 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 280 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: năm Bính Thìn
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Tháng giêng năm Đinh Mùi, Trại trưởng Nguyễn Đình Khanh cùng chức sắc trong trại tôn bầu bà họ Nguyễn, hiệu Diệu Mẫn làm Hậu thần Bà đã cúng cho trại 35 quan tiền và 1 cái ao để chi dùng vào việc chung Định lệ cúng giỗ hàng năm lễ vật trị giá 2 quan 5 mạch tiền

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)