Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 5423/5424
Thác bản bia xã Quần Anh huyện Nam Chân phủ Thiên Trường 天長府南真縣群英社, sưu tầm tại chùa xã Quần Phương Thượng huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 26 x 44 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh (1719).
Người soạn: Hoàng Giai 黃佳; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Hữu Quý đã cúng cho bản xã 100 quan tiền nên được dân xã bầu làm Hậu thần. Bia ghi quy định cúng giỗ hàng năm và họ tên những người ký bầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)