Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 17406
Thác bản bia xã An Cư tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng @, sưu tầm ở đình xã An Cư tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 48 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tân Hợi Duy Tân thứ 5 (1911).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã tu bổ đình, nhu phí tốn kém, bà Nguyễn Thị Diệu cúng 30 đồng dùng vào công việc. Năm trước bà cũng bỏ ra 15 quan giúp xã chi phí làm sổ sách, tổng cộng 2 lần đóng góp là 45 đồng, được dân xã bầu làm Hậu thần. Sau đó, bà lại bỏ ra 8 đồng giúp vào việc tu sửa đình, xin cho ông Nguyễn Văn Tăng được thờ phối hưởng tại đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)