Hậu thần bi

Hậu thần bi

Hậu thần bi
後神碑
Kí hiệu: 18606
Thác bản bia xã Hưng Học huyện Yên Hưng phủ Hải Đông 海東府安興縣興學社, sưu tầm ở đình xã Hưng Học tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 50 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã lập bia bầu Hậu thần cho ông Vũ Duy Dương. Hàng năm hưởng cúng tế theo qui định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)