Hậu thần bi chí

Hậu thần bi chí

Hậu thần bi chí
后神碑誌
Kí hiệu: 20265
Thác bản bia xã Hà Nội tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 北江省洽和縣嘉吉總河內社, sưu tầm tại đình xã Hà Nội tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 76 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 8 (1914).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Ngô hiệu Diệu Liên người bản thôn cúng 150 quan tiền giúp vào việc tân tạo sắc đường và tu bổ đình, được dân thôn bầu làm Hậu thần. Bà lại bỏ ra 1 mẫu 2 thước ruộng làm hương hỏa cho bà về sau. Ghi vị trí các thửa ruộng đó.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)