Hậu thần bi chí

Hậu thần bi chí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi chí
後神碑誌
Kí hiệu: 3659
Thác bản bia thôn Chi Long xã Mẫn Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安風縣敏舍社支隆村, sưu tầm tại đình xã Chi Long huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 130 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 2 (1736).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Đô Hiệu điểm ty Hữu Hiệu điểm, Thái bảo, Đặng Quận công tự Phúc Quảng gia phong Đại vương có vợ làm A bảo cho Chúa, từng góp công của tu bổ chùa cho làng. Nay con của ông bà đã cúng cho xã 3 mẫu ruộng và 100 quan tiền sử, vì thế ông được bầu là Hậu thần, có quy định cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)