Hậu thần bi chí/ Bản xã lập bi

Hậu thần bi chí/ Bản xã lập bi

Hậu thần bi chí/ Bản xã lập bi
后神碑誌/本社立碑
Kí hiệu: 11323/11324 Thác bản bia xã Lạc Viên huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣樂園社, sưu tầm tại miếu xã Lạc Viên tổng Lạc Viên huyện Hải An tỉnh Hải Phòng.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 100cm, gồm 35 dòng chữ Hán v11323à Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.

Niên đại: Cảnh Hưng thứ 25 (1764).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Phạm Xuân Mai cùng hai bà vợ là Phùng Thị Hưởng và Trần Thị Lạc, đã cúng tiền và 1 mẫu 5 sào ruộng cho xã để sửa chữa đền. Quan viên, hương lão, dân làng tôn bầu ông bà là Hậu thần. Ghi cam kết cúng tế hàng năm của xã với Hậu thần và việc bảo vệ nhà che bia, nếu dột nát xã sẽ lợp mái che, bia nghiêng đổ xã sẽ dựng lại ngay ngắn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)