Hậu thần bi chí

Hậu thần bi chí

Hậu thần bi chí
後神碑誌
Kí hiệu: 18748
Thác bản bia xã Lôi Động huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣雷洞社, sưu tầm ở đình xã Lôi Động tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 73 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 230 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 8 (1827).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Các vị quan viên, hương lão và toàn thể nhân dân lập bia: bản xã tạo tác đình vũ, nhớ ơn công đức các đời cháu con đã xuất gia tư 60 quan tiền cổ để trợ giúp dân chi dùng, bản thôn tôn bầu Hậu thần phối hưởng, hàng năm hưởng giỗ chạp, cầu phúc. Kê tên, thụy hiệu của các vị được bầu Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)