Hậu thần bi khoán văn ký

Hậu thần bi khoán văn ký

Hậu thần bi khoán văn ký
后神碑券文記
Kí hiệu: 4276/4277
Thác bản bia xã Phúc Lộc huyện Đông Quan phủ Thái Bình 太平府東關縣福祿社, sưu tầm tại đình xã Phất Lộc tổng Thượng Liệt huyện Đông Quan tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 96 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 10 (1901).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ngôi đền thờ thần của xã gặp bão bị hư hỏng mà chưa đủ tiền sửa chữa. Bà Bùi Thị Thanh vợ của Tri huyện huyện Thanh Miện, tước Hối Đức tử cung hiến cho xã 300 quan tiền cổ để sửa chữa; lại cúng 6 sào ruộng và ao để gửi giỗ nên được dân làng bầu làm Hậu thần hưởng cúng tế hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)